WĄGROWIEC - W DRODZE DO MIASTA Z DOBRYM KLIMATEM SPOŁECZNYM - KONFERENCJA ONLINE Drukuj
sobota, 30 stycznia 2021 12:50

Pulchra lo logo

W ramach projektu PULCHRA 28 stycznia 2021 roku o godzinie 13:30 miał miejsce otwarty wykład online. Temat spotkania nosił nazwę "Wągrowiec - w drodze do miasta z dobrym klimatem społecznym".

Organizatorami wideokonferencji byli uczniowie klasy 2B z I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Wydarzenie zostało poprowadzone przez Martynę Kołodziejczuk i Kacpra Antkowiaka, którzy otworzyli spotkanie, zaprezentowali ideę realizowanego projektu, wprowadzili zgromadzoną widownię w temat krótkim wykładem o zrównoważonym rozwoju oraz przedstawili prelegentów.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Pan Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca. Tematem prelekcji przygotowanej przez Pana Wiceburmistrza była wizja włodarzy miasta dotycząca budowania dobrego klimatu społecznego Wągrowca. Pan Pałczyński podzielił się ze słuchaczami osiągnięciami w ramach poprawy jakości życia w Wągrowcu. Zaprezentował projekty zrealizowane i w trakcie realizacji: ,,wągrowiecki rower miejski", modernizacja oświetlenia ulicznego, dofinansowanie kosztów wymiany ,,kopciuchów'', powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych czy „Mobilny urzędnik".

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, który zaprezentował i omówił projekty planowanych inwestycji w Wągrowcu w najbliższej przyszłości. Pan Cibail podkreślił, że realizowane projekty tj. program ,,Zwiększenie terenów zieleni w mieście poprzez utworzenie korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu – etap pierwszy zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian'' oraz Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjno-miejski EKO park - Edukacja ekologiczna mają być przyjazne środowisku naturalnemu.

Jako ostatni swój wykład wygłosił Pan Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. Prezentacja dotyczyła jakości powietrza w Wągrowcu, negatywnych skutków smogu dla człowieka, dla ekosystemu i dla infrastruktury. Pan Strzelecki opowiedział również o możliwych i podejmowanych działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Po wystąpieniach była kolej na zadawanie pytań. Rozmowa dotyczyła tego, czy mieszkańcy chętnie korzystają z programów miejskich np. ,,Wągrowiecki rower miejski'' czy w Wągrowcu są stacje, które badają jakość powietrza i czy młodzież współpracuje z włodarzami miasta.

Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na podziękowania, zaproszenie do śledzenia postępu prac w ramach projektu i pożegnanie uczestników wykładu online.

Autor: Klaudia Bagrowska /2B/, Mateusz Patro /2B/   
Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 22:37