poniedziałek,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
Statut I LO
lo_1_statut.pdf (600.86 kB)
 hot (Pobrań: 451x)
Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
lo_2_sso.pdf (520.02 kB)
 hot (Pobrań: 549x)
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
lo_3_spwp.pdf (603.67 kB)
(Pobrań: 23x)
Regulamin RSU
lo_4_rsu.pdf (298.11 kB)
(Pobrań: 8x)
Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
lo_5_ppp.pdf (399.15 kB)
 hot (Pobrań: 51x)
Zbiór wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia
lo_6_wpp.pdf (357.32 kB)
 hot (Pobrań: 31x)
Ceremoniał szkolny
lo_8_cs.pdf (313.67 kB)
 hot (Pobrań: 38x)
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
lo_9_dziennik.pdf (375.50 kB)
 hot (Pobrań: 32x)
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 hot (Pobrań: 41x)
Regulamin współzawodnictwa klas o Puchar Dyrektora I LO
lo_11_puchar.pdf (257.99 kB)
 hot (Pobrań: 49x)
Regulamin świetlicy szkolnej i świetlicowego centrum multimedialnego
(Pobrań: 10x)
Regulamin szczęśliwego numerka
lo_13_sn.pdf (215.34 kB)
 hot (Pobrań: 34x)
Regulamin biblioteki, czytelni i bibliotecznego centrum multimedialnego
lo_14_bibl.pdf (214.59 kB)
(Pobrań: 12x)
Regulamin organizowania wycieczek
lo_15_row.pdf (563.42 kB)
(Pobrań: 17x)
Regulamin BHP
lo_16_bhp.pdf (459.47 kB)
(Pobrań: 0x)
Modlitwa o Polskę
 hot (Pobrań: 46x)
Regulamin edukacji zdalnej
lo_17_rez.pdf (679.29 kB)
(Pobrań: 2x)
Egzamin maturalny 2021
 hot (Pobrań: 115x)
Rządowy program pomocy uczniom
Copyright © 2012-2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.