czwartek,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

PULCHRA
WĄGROWIEC - W DRODZE DO MIASTA Z DOBRYM KLIMATEM SPOŁECZNYM - KONFERENCJA ONLINE PDF Drukuj Email
Autor: Klaudia Bagrowska /2B/, Mateusz Patro /2B/   
sobota, 30 stycznia 2021 12:50

Pulchra lo logo

W ramach projektu PULCHRA 28 stycznia 2021 roku o godzinie 13:30 miał miejsce otwarty wykład online. Temat spotkania nosił nazwę "Wągrowiec - w drodze do miasta z dobrym klimatem społecznym".

Organizatorami wideokonferencji byli uczniowie klasy 2B z I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Wydarzenie zostało poprowadzone przez Martynę Kołodziejczuk i Kacpra Antkowiaka, którzy otworzyli spotkanie, zaprezentowali ideę realizowanego projektu, wprowadzili zgromadzoną widownię w temat krótkim wykładem o zrównoważonym rozwoju oraz przedstawili prelegentów.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Pan Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca. Tematem prelekcji przygotowanej przez Pana Wiceburmistrza była wizja włodarzy miasta dotycząca budowania dobrego klimatu społecznego Wągrowca. Pan Pałczyński podzielił się ze słuchaczami osiągnięciami w ramach poprawy jakości życia w Wągrowcu. Zaprezentował projekty zrealizowane i w trakcie realizacji: ,,wągrowiecki rower miejski", modernizacja oświetlenia ulicznego, dofinansowanie kosztów wymiany ,,kopciuchów'', powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych czy „Mobilny urzędnik".

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, który zaprezentował i omówił projekty planowanych inwestycji w Wągrowcu w najbliższej przyszłości. Pan Cibail podkreślił, że realizowane projekty tj. program ,,Zwiększenie terenów zieleni w mieście poprzez utworzenie korytarza ekologicznego przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu – etap pierwszy zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian'' oraz Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjno-miejski EKO park - Edukacja ekologiczna mają być przyjazne środowisku naturalnemu.

Jako ostatni swój wykład wygłosił Pan Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. Prezentacja dotyczyła jakości powietrza w Wągrowcu, negatywnych skutków smogu dla człowieka, dla ekosystemu i dla infrastruktury. Pan Strzelecki opowiedział również o możliwych i podejmowanych działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Po wystąpieniach była kolej na zadawanie pytań. Rozmowa dotyczyła tego, czy mieszkańcy chętnie korzystają z programów miejskich np. ,,Wągrowiecki rower miejski'' czy w Wągrowcu są stacje, które badają jakość powietrza i czy młodzież współpracuje z włodarzami miasta.

Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na podziękowania, zaproszenie do śledzenia postępu prac w ramach projektu i pożegnanie uczestników wykładu online.

Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 22:37
 
PULCHRA - SPOTKANIE INAUGURACYJNE 28.01.2021 PDF Drukuj Email
Autor: Tomasz Dolata (LD)   
czwartek, 28 stycznia 2021 16:32

Pulchra lo logo

 

Spotkanie inauguracyjne (online).

Kilka zrzutów ekranu. Wszystkie możesz zobaczyć tutaj.

Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 23:04
 
PULCHRA PDF Drukuj Email
Autor: Klasa 2B   
czwartek, 28 stycznia 2021 10:50

Pulchra lo logo

pulchra
Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 23:04
 
WYZWANIA NA 2020/2021 PDF Drukuj Email
Autor: Szymon Woźniak   
sobota, 17 października 2020 00:00

Pulchra lo logo

Wyzwanie 1: Zasilanie miast bez szkody dla klimatu

Jednym z głównych celów Europejskiego Zielonego Ładu jest to, że odnawialne źródła energii będą stanowić 32% produkcji energii do 2030 r. W rzeczywistości produkcja czystej energii to tylko jedna strona medalu, ponieważ wydaje się, że istnieje pewne niedoszacowanie znaczenie efektywności energetycznej i oszczędności energii. Nie trzeba dodawać, że osiągnięcie celów czystej energii będzie znacznie łatwiejsze, jeśli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, gdy ogólne zapotrzebowanie na energię będzie znacznie niższe.

Mówiąc to, istnieje silna potrzeba dążenia do miast neutralnych dla klimatu; jeszcze kilka ważnych pytań wymaga odpowiedzi, np. Jakie usprawnienia są konieczne, aby poprawić efektywność energetyczną w skali miasta? Jak wprowadzić odnawialne źródła energii do funkcjonowania miasta? Jak kształtować nasz miks energetyczny, aby uniknąć problemów związanych z niestabilnością niektórych odnawialnych źródeł energii? Czy postrzegamy energetykę węglową czy jądrową jako zalecane rozwiązania w dostarczaniu energii? Słowa kluczowe: Produkcja i zużycie energii, efektywność energetyczna, dekarbonizacja i miasta neutralne dla klimatu, czysta energia, zanieczyszczenie powietrza

Proponowane punkty do dyskusji:
• Jakie źródła energii zasilają Twoje miasto?
• Jaki jest wpływ każdego źródła energii na klimat, jeśli chodzi o produkcję gazów cieplarnianych?
• Co to jest miasto neutralne klimatycznie?
• Jakie są cele Unii Europejskiej w zakresie produkcji i zużycia energii;
• Jak te cele odnoszą się do zmian klimatycznych?
• W jaki sposób możesz zużywać mniej energii, zachowując wysoką jakość życia domowego i szkolnego? Które z tych rozwiązań mają potencjał zwiększania skali?
• Jak możemy włączyć odnawialne źródła energii do funkcjonowania miasta?
• Jakie wyzwania (np. Środowiskowe, gospodarcze) stoją przed zwiększeniem rozwoju odnawialnych źródeł energii i jak możemy je pokonać?

Przykładowe projekty zespołu naukowego:

W kierunku miast przyjaznych klimatowi. Jak zamienić nasze miasto w klimat neutralne?

Zespoły naukowe badają stan energetyczny swojego miasta - jakie są obecnie źródła energii wykorzystywane do zasilania miasta, jak wpływają one na stan środowiska (potencjalne zanieczyszczenie, wykorzystanie zasobów nieodnawialnych, emisje zanieczyszczeń powietrza) jako życie ludzkie (jakość powietrza, zapach/hałas itp.), jakie jest średnie zużycie energii na osobę? itd. Następnie zespoły naukowe poszukują rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię i dostarczających miastu czystą energię.

Pracujmy z energią! Jak zmniejszyć zużycie energii w naszym mieście, okolicy czy szkole?

Zespoły naukowe badają stan energetyczny swojego miasta/dzielnicy/szkoły - które działania są najbardziej energochłonne? Co ludzie mogą zmienić, aby oszczędzać więcej energii? Następnie zespoły naukowe szukają rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii w mieście/okolicy/szkole.

Zasoby, aby dowiedzieć się więcej o tym wyzwaniu:

• Informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN (dostępne w 23 językach europejskich);
• Agenda miejska dla UE https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/what-urban-agenda-eu;
• Czysta energia dla wszystkich Europejczyków https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en;
• Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. - zestawienie informacji w EN
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/2050/docs/roadmap_fact_sheet_en.pdf
pełny dokument https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0112 (dostępny w 23 językach europejskich).

Powiązane z celami zrównoważonego rozwoju (SDG):

Wyzwanie 2: Regeneracja przestrzeni miejskiej w celu połączenia ludzi w zdrowym środowisku


Infrastruktura to nie tylko place budowy i użyte w procesie materiały, ale także zmiana w sposobie, w jaki wyobrażamy sobie, jak wygląda infrastruktura. Na szczęście nasza percepcja już się zmienia - nie cała infrastruktura musi być zbudowana i być tak zwaną szarą. Konieczne jest szersze zastosowanie rozwiązań opartych na naturze, zwłaszcza w gęsto zabudowanych dzielnicach miejskich lub już przeciążonych systemach kanalizacyjnych, nie wspominając o upałach i falach upałów.

Rozwiązania oparte na naturze są kluczowym aspektem ochrony bioróżnorodności miasta, a także równoważenia jego mikroklimatu. Muszą być również postrzegane jako integralna część opieki nad zdrowiem publicznym. Zielona i niebieska infrastruktura oferuje rozwiązania dla szerokiego zakresu problemów środowiskowych, klimatycznych i społecznych - od ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła po złagodzenie skutków ekstremalnych warunków pogodowych, również związanych ze zmianami klimatu.

Regeneracja przestrzeni miejskich na tereny zielone przyczynia się do zrównoważonego środowiska termicznego z mniejszym zanieczyszczeniem powietrza; w ten sposób tworzy się zdrowe środowisko dla wszystkich mieszkańców miasta, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych. Jednocześnie tereny zielone sprzyjają wymianie społecznej iw tym celu mogą zmniejszać podziały społeczne.

Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 23:05
 
PULCHRA PDF Drukuj Email
Autor: Maciej Patelski   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 21:09

Pulchra lo logo

pulchra m
 
Kliknij w obraz aby powiększyć. Plik jest do pobrania również tutaj >>>.
Zobacz również:
PULCHRA - zaproszenie do projektu >>>
PULCHRA - Challenges for 2020-2021 >>>
Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2021 23:06
 


Copyright © 2012-2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.