piątek,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 21 listopada 2019 01:00

logo loKLASYFIKACJA ROCZNA 2019/2020
Do szkoły uczęszczało 405 uczniów. Uczyli się oni w 15 oddziałach klasowych.

  • 7 oddziałów klas pierwszych – 203 uczniów
  • 4 odziały klas drugich -104 uczniów
  • 4 klasy trzecie – 98 uczniów
  • najwyższa średnia końcoworoczna klasy: 4,64
  • średnia ocen wszystkich klas to: 4,03
  • średnią ocen od 4,75 wzwyż i co najmniej bdb ocenę z zachowania uzyskało 47 uczniów, w tym 20 osób średnią 5,0 i więcej.
  • 2 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów (za osiągnięte wyniki w nauce – średnie 5,67 i 5,33)

ZDAWALNOŚĆ MATURY

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu maturalnego w I LO przystąpiło 98 tegorocznych absolwentów. Matura ze względu na panującą pandemię realizowana była tylko w formie pisemnej.
Maturę w I terminie zdało 88 absolwentów zdawalność 89,8 % (zdawalność w województwie dla wszystkich typów szkół 73,9 %, dla LO 80,2%; średnia w powiecie 64,8 %).
Zdawalność w naszym, I LO po sesji poprawkowej 93,88 % (przystąpiło 7 osób, zdały 4 osoby).
W corocznym rankingu 10 najlepszych maturzystów w Powiecie Wągrowieckim, 9 absolwentów jest uczniami naszego liceum.
Są to:
Karolina Hoffa (3a) - 385 pkt,
Julianna Jakubiak (3a) - 374 pkt.,
Patrycja Chojnacka (3b) - 369 pkt.,
Seweryn Glabiszewski (3a) - 366 pkt.,
Szymon Ziemianek (3a) - 363 pkt.,
Julia Kwapińska (3d) - 362 pkt.,
Radosław Winiecki (3a) - 354 pkt,
Alicja Mittmann (3c) - 353 pkt.
oraz Martyna Walinciak (3b) - 353 pkt.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno–pedagogiczną objętych było 43 uczniów.
Przyczyny objęcia pomocą to:
• opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
• zaświadczenia lekarzy specjalistów o przewlekłej chorobie
• zaburzenia zachowania i emocji
• zdarzenia losowe, wypadki
• oceny niedostateczne na semestr

FORMY UDZIELANEJ POMOCY:

• zajęcia rewalidacyjne
• indywidualizacja procesu nauczania
• zajęcia wyrównawcze
• „zakładanie" IPET-ów
• zajęcia z doradcą zawodowym
• spotkania i zajęcia z pedagogiem
• konsultacje ze strony nauczycieli dla uczniów oraz ich rodziców
• zajęcia z psychologiem
• zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia.

OLIMPIADY I KONKURSY:

• Olimpiada wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus – 5 uczniów uzyskało tytuł laureata
• Ogólnopolski konkurs Matematyczny Maks Matematyczny – 1 uczennica tytuł laureata, 3 – osiągnęło dobry wynik
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Galileo z matematyki – 3 uczniów uzyskało tytuł laureata, 1 – wyróżnienie
• VI Edycja Olimpiady Ogólnopolskiej z Matematyki PT."APOLONIUSZ„ - 3 uczniów zajęło drużynowo pierwsze miejsce
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki MULTITEST – 2 uczniów uzyskało wyróżnienia
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2020 - 5 uczniów uzyskało wyróżnienia
• III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu SzachMaks – 1 uczeń uzyskał tytuł laureata
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Galileo z chemii – 1 uczennica 3 miejsce, 3 uczniów uzyskało tytuł laureata, 4 uczniów – wyróżnienia
• Olimpiada Teologii Katolickiej – 2 uczennice zakwalifikowały się do drugiego etapu, ze względu na pandemię etap II się nie odbył.
• „Nie daj szansy AIDS" – uczennica zajęła 1 m. w województwie
• XLVI Olimpiada Historyczna –2 uczniów wzięło udział w etapie wojewódzkim
• VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej dla młodzieży szkolnej im. Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana "Piosenka może czas pokonać" – 1 finalistka
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Pingwin 2019 – 3 laureatów, 1 uczeń otrzymał wyróżnienie
• Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski - 3 finalistów
• IX Wągrowieckie Dyktando – uczennica zajęła 1 miejsce
• IV edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen..." UAM – 1 uczennica wyróżnienie
• „Twórczość Poetów Ziemi Wągrowieckiej" – uczennica zajęła 2 miejsce
• Powiatowy konkurs pt. „Tradycja i kultura świąt w krajach europejskich" - 1 miejsce
• IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego – indywidualnie 1 miejsce dziewcząt
• Finał Wojewódzki w Poznaniu w pływaniu drużynowym – V m. dziewcząt

REALIZACJA FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I SPOŁECZNEJ

W roku szkolnym 2019/2020 miało miejsce wiele przedsięwzięć mających na celu realizację funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym działania społeczne i realizujące pogram profilaktyki.
Najistotniejsze z nich to:
• udział młodzieży w Narodowym Czytaniu (po raz trzeci)
• udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
• XVIII Charytatywny Koncert Mikołajkowy
• całoroczna akcja zbierania nakrętek dla fundacji wspierających osoby potrzebujące pomocy
• szkolne koło PCK
• honorowe krwiodawstwo
• w ramach wolontariatu, współpraca z przedszkolami – „Klub super wiewiórka"
• pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły oraz powstańcach (porządkowanie grobów)
• działalność samorządu uczniowskiego
• samorząd uczniowski przekazał kwotę 500 zł na pomoc dla ciężko chorego dziecka a także na apel uczennicy naszej szkoły przekazaliśmy 1000 zł na pomoc pogorzelcom z Pawłowa Żońskiego
• w czasie zamknięcia szkoły część nauczycieli i uczniów wzięła udział w akcji charytatywnej „Challenge dla Celinki"
• wydawanie szkolnego bloga OGÓLNIAK
• spektakle profilaktyczne
• realizacja programu „ARS czyli jak dbać o miłość"
• organizowanie dla uczniów zajęć z psychologiem na temat radzenia sobie z negatywnymi emocjami
• udział uczniów w projekcie „Rosnę w siłę"
• rywalizacja klas o Puchar Dyrektora
• różne warsztaty dla młodzieży
• organizowanie przez nauczycieli i wychowawców pomocy koleżeńskiej
• udział uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, konkursach plastycznych oraz fotograficznych
• kawiarenka szkolna (do półrocza)
• statuetka STACH (współpraca z Wągrowieckim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym im. Stanisława Przybyszewskiego)
• tarcza wzorowego ucznia
• współpraca z różnymi instytucjami i uczelniami wyższymi
• współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu bieżących problemów

PROJEKTY

• Projekt unijny „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu"
• Projekt „Wolontariat z Klasą"
• Projekt „Rosnę w siłę"
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
• Projekt „Przygoda z przyrodą" (UAM)
• Udział w programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz „Cyfrowej szkoły"

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

Turystyka w naszym liceum jest organizowana w ten sposób, aby łączyła elementy rekreacji i edukacji, stąd większość wyjazdów posiadała silny walor poznawczy. Poniżej wymieniono najważniejsze wyjazdy zorganizowane w ubiegłym roku szkolnym.

I semestr
Termin Cel Dokąd Uczestnicy
 2128.09.2019   Wizyta w miejscach poświęconych pamięci ofiar II wojny światowej  Cassino  młodzież klas drugich i trzecich
18.10.2019  Integracja klasy, wyjazd edukacyjno-sportowo-rekreacyjny  Podanin  młodzież klasy 2A
05.12.2019  Wycieczka do Berlina Niemcy – Berlin Uczniowie klas 1C, 2A, 2C, 3A
 W I semestrze dodatkowo odbyło się 15 wycieczek przedmiotowych
II semestr
22.01.2020  Wycieczka przedmiotowa do Centrum Bezpieczeństwa Skoda Autolab Poznań młodzież klasy 1Dn
22.01.2020  „Dzień z prawem"  Uniwersytet SWPS Poznań  Klasa 3D
04.03.2020  „Dzień z psychologią" Uniwersytet SWPS Poznań Klasa 1D
06.03.2020  Warsztaty Językowe- język angielski Poznań  młodzież klasy pierwszych po SP 
12.02.2020  „Dzień Współpracy" na wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP Poznań młodzież klasy 2B
03.03.2020  Poznański Tydzień Geomorfologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznch UAM UAM Poznań młodzież klasy 2B
27.01.2020  Wycieczka do Muzem Kulmhof-byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem Chełmno  16 uczestników klasy 1D, 2D, 3D 
27.02.2020  Spektakl „Dziady" w Teatrze Nowym Poznań Klasa 3D
 W II semestrze odbyło się tylko 8 wycieczek przedmiotowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych nie realizowano ze względu na pandemię

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Realizowane zajęcia pozalekcyjne
w I semestrze:
• Zajęcia dodatkowe z matematyki
• Zajęcia koła chemicznego oraz zajęcia dla maturzystów
• Zajęcia z wos-u dla maturzystów
• SKS-y – zajęcia sportowe
• Zajęcia dodatkowe dla uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, rysunek techniczny, j. angielski); zajęcia odbywają się w ramach realizacji projektu unijnego.
W II semestrze zajęcia przyjęły formę zdalną. Ponadto prowadzono zajęcia fakultatywne z j. polskiego i matematyki dla chętnych maturzystów.

Autor: Maciej Patelski, Tomasz Dolata (LD)   
Poprawiony: sobota, 30 stycznia 2021 16:23
 
Copyright © 2012-2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.